Vederlagsfri træning

Med en vederlagsfri henvisning til fysioterapi har du som borger i Favrskov Kommune mulighed for at træne enten hos de praktiserende fysioterapeuter eller i kommunalt regi. Er du i tvivl om egen situation, så tal med din læge eller speciallæge om, hvorvidt du er berettiget hertil.

Den vederlagsfrie fysioterapi gives til personer med diagnoser indenfor: medfødte eller arvelige lidelser, erhvervede neurologiske lidelser samt nedsat led -og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser.

Har du et svært fysisk handicap er du udover den vederlagsfrie træning også berettiget til at modtage fysiurgisk behandling. Her på klinikken kombinerer vi stort set altid træning og behandling for at opnå den optimale behandlingseffekt for dig som patient.

IMG_0526-1024x709