Fysioterapi

Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession, som teoretisk og praktisk er orienteret mod menneskets krop, dets bevægelser og funktioner. Kerneydelsen i fysioterapi er således, at kunne analysere og påvirke menneskets evne til at fungere optimalt.

Fysioterapeuter har en særlig viden om anatomi, fysiologi, sygdomslære, smerteteorier og funktionsdiagnostik samt kundskaber i manuelle undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Den fysioterapeutiske behandling er rettet mod de smerte- og funktionsforstyrrelser, som omfatter kroppens biomekaniske forhold dvs. led, knogler, bindevæv, sener, muskler, nervesystem og disses indbyrdes påvirkninger.

IMG_0528-1024x684