Ulykkes-og sundhedsforsikringer

Patienter med dækning fra et forsikringsselskab afregner på lige for med alle andre patienter undervejs i behandlingsforløbet. Har du imidlertid et skriftligt dækningstilsagn fremsender vi gerne din regning direkte til forsikringsselskabet.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme en mindre egenbetaling afhængig af dækningsgraden fra forsikringsselskabet. Du er som debitor endelig ansvarlig for, at regningen bliver betalt, og det er derfor dit eget ansvar at kende til forsikringsselskabets dækning.