GLA:D træning

GLA:D træning foregår på mindre hold under kyndig vejledning af en fysioterapeut. Der trænes to gange hver uge i en 6-ugers periode. Træningen kan også foregå hjemme, men den har en signifikant bedre effekt, hvis den foregår hos en fysioterapeut.

Målrettet træning har vist sig at være dobbelt så effektiv som smertestillende medicin ved let til moderat slidgigt i knæ, hofte eller ryg. Ved træning opnår patienten samtidigt, at vedligeholde eller forbedre sit funktionsniveau. Så træning er kort fortalt nutidens bedste medicin.

Er du ramt af slidgigt tilbyder vi her på klinikken en individuel tilrettelagt træning der tilgodeser alle dine behov, en træning der kan nemt passes ind i en meget bred åbningstid, hvor vi råder over alt i træningsudstyr og så er det tilmed også billigere for dig. På alle parametre et langt GLA:D-ére træningstilbud.

av-mit-lår